Pelaajat

Roope Ahmala

Henri Heikkinen

Ville-Väinö Hopeanaula

Sampo Hyvärinen

Pasi Kangas

Niko Kemppainen

Joni Kiljander

Topi Kiviniemi

Santeri Kokko

Okko Kontio

Kosti Korhonen

Joni Korhonen

Vertti Korkala

Ville Korkala

Taneli Kukkonen

Enyer Laguerre

Aki Lahtinen

Hannu Manninen

Jussi Mehtälä

Mikko Muhonen

Aukusti Myllymäki

Paavo Nikkari

Jarkko Nyländen

Atte Raappana

Joel Rytkönen

Veeti Tanjunen

Tuukka Tervo

Markus Valtonen

Ville Värjyvirta