Fair Play -arvot

Fair Play

 

Seura on tehnyt arvokeskustelun pohjalta Fair Play – pelisäännöt yleistoiminnalleen jäsenistöstä ja sidosryhmistä huolehtimiseksi. Seuralla on oma kannustejärjestelmä.

Seuran toimintaryhmien pelisääntökeskusteluissa huomioidaan käyttäytymisetiketti,

joka ottaa huomioon seuran toimintaympäristön (kentät, pukukopit, kielenkäyttö),

toisista huolehtiminen, miten seuraa edustetaan jne.). Seuran henkilöstö kantaa vastuunsa

lajista rikkomatta tahallisesti lajin ja yhteiskunnan lakeja, sääntöjä ja määräyksiä. Seura

noudattaa kaikessa päätöksenteossaan Fair Play -tarkistusmenettelyä. Fair Play -työtä

seurassa ohjaa nimetty vastuuhenkilö. Seuran eri toimintaryhmissä ilmeneviä ongelmia

varten seuraan on perustettu ongelmanratkaisuelin, jossa on riittävän laaja ja monipuolinen edustus, jotta jäsenistön tasavertaisuus varmistetaan.

 

Arvot

OsPalainen

·        toimii lasten ja nuorten ehdoilla

·        antaa kaikille tasa-arvoisen mahdollisuuden harrastaa lajia

·        on aktiivinen

·        on rehellinen

·        on hyväkäytöksinen

·        on yhteistyökykyinen

·        on arvonsa tunteva, omalla tavallaan rohkea yksilö

·        huolehtii itsestään, ympäristöstään ja kavereistaan

·        arvostaa terveitä elämäntapoja

 

OsPassa johtaminen ja valmentaminen on laadukasta.

 

OsPassa on hyvä meininki.

 

Seura on avoin yhteistyölle muiden alueen jalkapalloseurojen kanssa.

 

Seura pyrkii kehittämään myös ei-kilpailullista jalkapallon harrastustoimintaa.