Tietosuoja

EU:n tietosuoja-asetus

EU:n tietosuoja-asetus on astunut voimaan 25.5.2018.

The General Data Protection Regulation (GDPR) eli EU:n tietosuoja-asetus ei ole direktiivi, joten kaikkien jäsenmaiden on pakko noudattaa sitä. 

Tietosuoja-asetuksen piirissä ovat kaikki yritykset ja organisaatiot, jotka käsittelevät yksityishenkilöiden henkilötietoja. Henkilötietoa ovat esimerkiksi henkilön nimi, henkilötunnus, kuva, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite, pankkiyhteystiedot, postaukset sosiaalisissa medioissa, pelaajan kilpailutilastot (esimerkiksi maalit, varoitukset ja kilpailukiellot ja terveystiedot)

Käytännössä asetuksen piiriin kuuluvat siis kaikki tiedot, jotka voidaan liittää henkilöön, ja joilla tämä voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa.


Oulunsalon Pallon tietosuoja

Henkilötietojen käsittely uuden tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen dokumentointi tarkoittaa sitä, että seuran on kerättävä suostumus jokaisen henkilön tietojenkäsittelyyn. Oulunsalon pallon tietosuojaseloste löytyy oheisesta linkistä www.oulunsalonpallo.fi/tietosuoja/tietosuojaseloste

Oulunsalon Pallo tekee tarvittavat sopimukset tietojenkäsittelystä, ja seura saa kerätä vain tietoa, mikä on välttämätöntä. Sähköiseen suoramarkkinointiin kysytään aina henkilön ennakkosuostumus.

Seura huolehtii siitä, että tietosuojaa noudatetaan kaikissa näissä henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Seuran on kerättävä suostumus jokaisen henkilön tietojenkäsittelyyn. Suostumuksen on oltava vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen.

Suostumus on annettava selkeästi suostumusta ilmaisevalla toimella, kuten kirjallisesti tai sähköisesti. 

Suostumuksen antamisen yhteydessä on kerrottava, että suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa. Lapsen (= alle 16-vuotiaat) henkilötietojen käsittely edellyttää vanhempainvastuunkantajan suostumusta.

Oulunsalon Pallo kerää käyttäjästä kunkin palvelun rekisteriselosteessa kuvattuja, henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja, kuten esimerkiksi käyttäjän nimen, yhteystiedot, asiakaspalaute- tai tilaustiedot, suoramarkkinointilupiin tai -kieltoihin liittyvät tiedot sekä muut käyttäjän antamat tiedot, kuten käyttäjän mielenkiinnon kohteet. 

Suostumus tietojen keräämiseen pyydetään kaikilta jäseniltämme. Tämä tapahtuu käytännössä joukkueiden kautta sekä tarvittaessa oheisella lomakkeella.


Palloliiton järjestelmien tietosuoja

Jäsenrekisteriin tallennettuja rekisteröityä koskevia tietoja luovutetaan Suomen Palloliitolle urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavan lisenssin (Pelipassi) rekisteröimistä ja hallinnointia varten, ja käsitellään Suomen Palloliiton ylläpitämässä Pelipaikka-rekisterissä.

Jokaisen jalkapallolisenssin omaavan jalkapalloharrastajan tai hänen huoltajansa on hyväksyttävä Palloliiton asiakkaana heidän tietosuojalausekkeensa, joka kysytään kirjautuessa Pelipaikka-rekisteriin.

Lisätietoja Suomen Palloliiton noudattamasta tietosuojakäytännöstä voit saada osoitteesta https://www.palloliitto.fi/tietosuoja/