Tiedote toiminnan jatkumisesta asteittain

5.5.2020