Talous

Tällä sivulla on tietoa erityisesti joukkueiden taloudenhoitajille.


Joukkueen taloudenhoitaja

Joukkueen taloudesta vastaa taloudenhoitaja. Taloudenhoitajan tehtävänä on

 • osallistua seuran järjestämiin taloushallinnon koulutustilaisuuksiin
 • huolehtia kirjanpidosta ja taloushallinnosta
 • toimia yhteyshenkilönä pankkiin
 • vastata
  • laskujen oikeellisuuden tarkastamisesta ja maksamisesta
  • myyntilaskujen laatimisesta ja lähettämisestä
  • saatavien valvonnasta
  • käteisvaroista
  • tositeaineiston lajittelusta, tiliöinnistä ja toimittamisesta seuran rahastonhoitajalle
  • tulosteiden tarkastuksesta

Uusi taloudenhoitaja - eli miten homma lähtee käyntiin

Uusi taloudenhoitaja ottaa yhteyttä seuran rahastonhoitajaan, joka hoitaa uudelle taloudenhoitajalle tilinkäyttöoikeudet Osuuspankin nettipankkiin. Taloudenhoitajan omalla vastuulla on huolehtia verkkopalvelutunnukset Osuuspankkiin.

Myös joukkueenjohtajien on mahdollista saada käyttöoikeudet joukkueensa tiliin. Tilinkäyttöoikeudet hyväksyy johtokunta.


Ohjeita taloudenhoitoon

Viitteellisiin laskuihin voi käyttää materiaalisalkusta löytyviä laskupohjia. Viitenumerot saa nettipankista.

Kilometrikorvauslaskut tulee olla asiallisesti täytettyinä ja hyväksyttynä. Henkilötunnus on pakollinen. Kilometrikorvaus hakemukset tehdään Procountorin kautta. Pyydä tarvittaessa tunnukset seurasihteeriltä. Korvaukset maksaa aina PoPLi, joukkueen taloudenhoitaja ei saa itse maksaa mitään laskuja joista pitää tehdä tuloveroilmoitus! Ohjaaja- ja tuomaripalkkiolomakkeet löydät sivun lopusta. Kilometrikorvaukset ja muut palkkiot tulevat maksuun kvartaaleittain.

Käteiskuittilasku täytetään niissä tapauksissa, joissa joukkue korvaa henkilölle X tämän joukkueelle tekemän hankinnan. Alkuperäinen kuitti on oltava aina liitteenä.

Käteiskassasta (esim. kioskitoiminta) on pidettävä erillistä kirjanpitoa ja täytettävä Kassakirja – käteiskassaan –lomake. HUOM. Joukkueenjohtaja hyväksyy kaikki laskut!


Kirjanpitoaineisto

KAIKKI alkuperäiset laskut ja kuitit toimitetaan kuukausittain kirjanpitoon kk-raportin liitteenä. Kulu- ja käteiskuittilaskuissa täytyy olla joukkueenjohtajan ja taloudenhoitajan allekirjoitus. Ottaen kuitenkin huomioon sen, että maksun saaja ei voi itse hyväksyä laskua.

Joukkueen taloudenhoitaja tulostaa nettipankista kuukausittain tiliotteen ja täyttää sen perusteella kk-raportin. Lomake on materiaalisalkussa nimellä Kuukausiraportti –pohja. On tärkeää, että kaikki tiliotteen tilitapahtumat on selvennetty siten, että ulkopuolinen ymmärtää mistä on kyse. Eli tiliotteeseen kirjoitetaan sanallinen selvitys niihin tapahtumiin, joista ei suoraan käy ilmi että mistä on kyse. Tositteet liitetään kk-raporttiin tiliotteen mukaan aikajärjestyksessä.

Joukkueen taloudenhoitaja toimittaa sähköpostilla kuukausittain 15.pvään mennessä tiliotteen, kk-raportin ja kaikki alkuperäiset laskut ja kuitit skannattuna PoPLin sähköiseen kansioon.

Talousohjesäännöstä lisää ohjeita talouden hoitoon.


Kk- ja kausimaksut

Joukkueen toiminta rahoitetaan mm. pelaajilta kerättävillä kuukausimaksuilla. Pelaajilta perittävän kuukausimaksun suuruuden päättää joukkueen kokous ja junioreilla vanhempainkokous. Seuran ja joukkueen nimissä hankitut varat on käytettävä seuran tai joukkueen pelaajien hyödyksi. Varainhankinnassa on noudatettava verotukseen liittyviä lakeja ja asetuksia sekä huomioitava seuran asema yleishyödyllisenä yhdistyksenä. Kaikki veronkiertoon viittaavat järjestelyt on kielletty. Pienin yksikkö, jolle talkoo- tai sponsorituoton voi jakaa on joukkue. Kaikki henkilökohtainen talkoo- tai sponsorivarojen jakaminen pelaajille on kielletty (ts. ’korvamerkittyä’ rahaa ei saa olla). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esim. sponsorirahaa hankkinut henkilö ei voi saada hyvitystä muista maksuistaan, eivätkä talkoisiin osallistuneet ole oikeutettuja pienempiin maksuihin kuin talkoisiin osallistumattomat. Kukaan ei myöskään voi saada vapautusta kuukausimaksuista. Verottaja katsoo tällaiset edut saajan (junioreilla vanhemman) henkilökohtaiseksi ansiotuloksi.

Kausimaksu maksetaan kaikista joukkueen pelaajista. Kausimaksun maksanut pelaaja saa käyttöönsä seuran jäsenkortin, jolla on mahdollista saada jäsenetuja yhteistyökumppaneilta (1 kortti/talous). Johtokunta voi katsoa pelaajan eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen kausimaksun maksamatta. Seura tukee vähävaraisten ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten jalkapalloharrastusta. Perheet voivat hakea tukea kaikkiharrastaa -rahaston kautta jalkapalloharrastukseen.

Oulunsalon Pallon kausimaksut 2024

 • 165€ perheen ensimmäinen OsPassa pelaava lapsi
 • 105€ perheen toinen OsPassa pelaava lapsi
 • 55€ perheen kolmas OsPassa pelaava lapsi
 • perheen neljännestä lapsesta eteenpäin kausimaksua ei peritä = maksuvapautus
 • Liikuntakerho 50€

Kausimaksut peritään kaikilta pelaajilta maalis-huhtikuun aikana. Kausimaksut siirretään seuran päätilille (FI39 5740 2720 0639 40) viimeistään 30.4.


Hallinnon vuosikello

Tästä linkistä näet vuosikellon tarkemmin.


Talouden linkkejä:

Postiosoite:

Oulunsalon Pallo ry,

Oulunsalon liikuntakeskus 2 krs.

Tuohikuja 6,

90460 OULUNSALO

Seuran toimisto puhelin 050- 5521 773.

Y-tunnus 0926352-8

_______________________________________

Kentän osoite:

Pitkäkankaan tekonurmi

Peltovainiontie 13

90460 OULUNSALO


© Oulunsalon Pallo ry 2023-