Talous

Tällä sivulla on tietoa erityisesti joukkueiden taloudenhoitajille.


Joukkueen taloudenhoitaja

Joukkueen taloudesta vastaa taloudenhoitaja. Taloudenhoitajan tehtävänä on

 • osallistua seuran järjestämiin taloushallinnon koulutustilaisuuksiin
 • huolehtia kirjanpidosta ja taloushallinnosta
 • toimia yhteyshenkilönä pankkiin
 • vastata
  • laskujen oikeellisuuden tarkastamisesta ja maksamisesta
  • myyntilaskujen laatimisesta ja lähettämisestä
  • saatavien valvonnasta
  • käteisvaroista
  • tositeaineiston lajittelusta, tiliöinnistä ja toimittamisesta seuran rahastonhoitajalle
  • tulosteiden tarkastuksesta

Uusi taloudenhoitaja - eli miten homma lähtee käyntiin

Uusi taloudenhoitaja ottaa yhteyttä seuran rahastonhoitajaan, joka hoitaa uudelle taloudenhoitajalle tilinkäyttöoikeudet Osuuspankin nettipankkiin. Taloudenhoitajan omalla vastuulla on huolehtia verkkopalvelutunnukset Osuuspankkiin.

Myös joukkueenjohtajien on mahdollista saada käyttöoikeudet joukkueensa tiliin. Tilinkäyttöoikeudet hyväksyy johtokunta.


Ohjeita taloudenhoitoon

Viitteellisiin laskuihin voi käyttää materiaalisalkusta löytyviä laskupohjia. Viitenumerot saa nettipankista.

Kilometrikorvauslaskut tulee olla asiallisesti täytettyinä ja hyväksyttynä. Henkilötunnus on pakollinen. Laskupohja löytyy materiaalisalkusta nimellä Kululasku. Taloudenhoitaja raportoi joukkueen maksamat ohjaaja- ja tuomaripalkkiot ja kilometrikorvaukset kk-raportissa. Kilometrikorvauksen voi tehdä myös Procountorin kautta. Ohjaaja- ja tuomaripalkkiolomakkeet löydät sivun lopusta. Kilometrikorvaukset ja muut palkkiot tulevat maksuun kvartaaleittain.

Käteiskuittilasku täytetään niissä tapauksissa, joissa joukkue korvaa henkilölle X tämän joukkueelle tekemän hankinnan. Alkuperäinen kuitti on oltava aina liitteenä.

Käteiskassasta (esim. kioskitoiminta) on pidettävä erillistä kirjanpitoa ja täytettävä Kassakirja – käteiskassaan –lomake. HUOM. Joukkueenjohtaja hyväksyy kaikki laskut!


Kirjanpitoaineisto

KAIKKI alkuperäiset laskut ja kuitit toimitetaan kuukausittain kirjanpitoon kk-raportin liitteenä. Kulu- ja käteiskuittilaskuissa täytyy olla joukkueenjohtajan ja taloudenhoitajan allekirjoitus. Ottaen kuitenkin huomioon sen, että maksun saaja ei voi itse hyväksyä laskua.

Joukkueen taloudenhoitaja tulostaa nettipankista kuukausittain tiliotteen ja täyttää sen perusteella kk-raportin. Lomake on materiaalisalkussa nimellä Kuukausiraportti –pohja. On tärkeää, että kaikki tiliotteen tilitapahtumat on selvennetty siten, että ulkopuolinen ymmärtää mistä on kyse. Eli tiliotteeseen kirjoitetaan sanallinen selvitys niihin tapahtumiin, joista ei suoraan käy ilmi että mistä on kyse. Tositteet liitetään kk-raporttiin tiliotteen mukaan aikajärjestyksessä.

Joukkueen taloudenhoitaja toimittaa sähköpostilla kuukausittain 15.pvään mennessä tiliotteen, kk-raportin ja kaikki alkuperäiset laskut ja kuitit skannattuna seuran rahastonhoitajalle Mari Valtaselle mari.valtanen@oulunsalonpallo.fi

Talousohjesäännöt 2023.pdf


Kausimaksu

Oulunsalon Pallon kausimaksut 2023

 • 165€ perheen ensimmäinen OsPassa pelaava lapsi
 • 105€ perheen toinen OsPassa pelaava lapsi
 • 55€ perheen kolmas OsPassa pelaava lapsi
 • perheen neljännestä lapsesta eteenpäin kausimaksua ei peritä = maksuvapautus
 • Liikuntakerho 50€
 • Naisten harraste ja nuorten 0708 harraste 50€

Kausimaksut peritään kaikilta pelaajilta maalis-huhtikuun aikana. Kausimaksut siirretään seuran päätilille (FI39 5740 2720 0639 40) viimeistään 31.4.


Talouden linkkejä: