OsPan toimihenkilötapaamisen ja syyskokouksen antia

2.12.2015

Uusi johtokunta, uusi aikakausi

OsPan toimihenkilötapaamisen alla järjestetty seuran syyskokous päätti uudesta johtokunnasta. Erovuorossa johtokunnasta olivat Jouko Kylmäoja, Jani Haikala, Tuomo Malinen ja Sisko Kotzschmar. Jari Markkanen pyysi myös eroa johtokunnasta, joka hänelle myönnettiin.

Johtokunnassa jatkavat vanhoina jäseninä Jukka-Pekka Kivioja, Jukka Kenttälä ja Mikko Vahteri. Uusina jäseninä kaksivuotiskaudelle johtokuntaan valittiin Sisko Kotzschmar, Mika Jaakkola, Tiina Silvola, Jani Kuukasjärvi ja Satu Lankinen.

Kiitos kaikille vanhoille jäsenille johtokuntatyöstä, ja iso hatunnosto uusille jäsenille. OsPan vapaaehtoisuuteen perustuva toimintamalli tarvitsee aktiivisia seuratoimihenkilöitä, jokaisen panos on kullan arvoinen lasten harrastuksen mahdollistamiseksi.

Toimihenkilötapaamisessa vierailevana tähtenä kuultiin ONSin naisten liigajoukkueen valmentajaa ja ONSin valmennuspäällikön tointa hoitavaa Ilkka Marttilaa. Ilkka kertoili ONSin pelaajakehityssuunnitelmista, ja yhdessä vaihdettiin muutamia ideoita myös seurayhteistyön kehittämisestä.

Yhtenä tärkeänä päätöksenä johtokunnan toimesta OsPa on hakeutunut mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukihankkeeseen. Seuran tavoiteena on panostaa seuratoiminnan laatuun kaudella 2016, erityiskohteina seuran harrastajamäärien lisääminen sekä valmennuksen laadun parantaminen. Kauden 2017 loppuun kestävän seurakehityshankkeen ensimmäisenä toimena seura avaa hakua varten valmennus- ja junioripäällikön työpaikan, ensi vaiheessa määräaikaisena kauden 2016 loppuun asti. Valmennus- ja junioripäällikön tärkeimpinä toimialueina tulevat olemaan nuorimpien joukkueiden toiminnan tukeminen, juniorivalmennuksen laadun parantaminen, ja OsPan valmennuslinjauksen määritteleminen ja jalkauttaminen kaikkiin joukkueisiin.

Seuran johtokunta päätti myös valmennuksen laatutoimikunnan perustamisesta kaudelle 2016. Toimikunnan tavoitteena on määritellä valmennus- ja junioripäällikön työnkuva, ja tukea johtokuntaa toimihenkilön valinnassa. Toimikunta jatkaa toimintaansa myös valmennus- ja junioripäällikön valinnan jälkeen, ja toimii kyseisen toimihenkilön ohjaajana, raportoiden toiminnasta suoraan johtokunnalle. Toimikunnan harteilla on myös OsPan valmennuslinjausten ja pelitavan määrittely yhteistyössä palkatun toimihenkilön ja OsPan valmentajien kanssa. Laatutoimikunnan vetäjäksi nimitettiin Jouko Kylmäoja, ja Joukon tehtäväksi jäi koota toimikunnan jäsenet.

Yhtenä tärkeänä tavoitteena seura pitää edelleenkin kiinni jalkapalloharrastuksen kustannusten kurissa pitämisen. Tavoitteena on, että toimihenkilön palkkauksesta huolimatta lasten harrastuksen hinta ei merkittävästi nouse.